Tjenester

PTS Consult utfører i hovedsak følgende tjenester, men kan også være behjelpelig med andre relaterte tjenester på forespørsel.

 
 
 

Byggherrens ITB-koordinator

Vi er byggherrens ITB-koordinator i alle typer prosjekter. For å sikre at byggherrens interesser ivaretas uten fare for habilitetsspørsmål mellom entreprenør og ITB-koordinator , anbefales det at byggherren kontraherer ITB-koordinator i egen uavhengig kontrakt og i henhold til ITB-standarden NS 3935.

 
 

Entreprenørens ITB-koordinator

Vi er entreprenørens ITB-koordinator i totalentrepriser eller prosjekter der entreprenører trenger bistand til intern teknisk koordinering og/eller koordinering mot byggherre og prosjekterende for å avklare tekniske grensesnitt, funksjon, planlegging av idriftsettelse, gjennomføring av tester og utarbeide dokumentasjon på utførte tester. Med vår bistand får entreprenører de avklaringene og det underlaget de trenger for å bygge riktig på første forsøk.

 
 

Teknisk byggeledelse

Våre ansatte har erfaring som tekniske byggeledere fra en rekke svært teknisk avanserte bygg og vi kan tilby kompetente tekniske byggeledere innenfor områdene ITB, Elektro, Automasjon, alarm og IKT.

 
 

Ta kontakt med oss for å diskutere hva vi kan bidra med i ditt prosjekt!