Tjenester

PTS Consult utfører i hovedsak følgende tjenester, men kan også være behjelpelig med andre relaterte tjenester på forespørsel.

 
 
 

Byggherrens ITB-koordinator

Vi er byggherrens ITB-koordinator i alle typer prosjekter. For å sikre at byggherrens interesser ivaretas uten fare for habilitetsspørsmål mellom entreprenør og ITB-koordinator , anbefales det at byggherren kontraherer ITB-koordinator i egen uavhengig kontrakt og i henhold til ITB-standarden NS 3935.

 
 

Entreprenørens ITB-koordinator

Vi er entreprenørens ITB-koordinator i totalentrepriser eller prosjekter der entreprenøren trenger bistand til intern teknisk koordinering og/eller koordinering mot byggherre, bruker og prosjekterende for å avklare tekniske grensesnitt, funksjon, planlegging av idriftsettelse, gjennomføring av tester og utarbeide dokumentasjon på utførte tester. Med vår bistand får entreprenører de avklaringene og det underlaget de trenger for å bygge riktig på første forsøk.

 
 

Teknisk byggeledelse

Våre ansatte har erfaring som tekniske byggeledere fra en rekke svært teknisk avanserte bygg og vi kan tilby kompetente tekniske byggeledere innenfor områdene ITB, Elektro, Automasjon, alarm og IKT.

 
 

Fullskalatest

Vi bistår både byggherrer og totalentreprenører med gjennomføring av totaltester i forbindelse med overlevering av prosjekter der det ikke er en egen ITB-koordinator. Uavhengig av fokus på ITB i et prosjekt er det alltid både viktig og fornuftig å teste i full skala at byggets systemer fungerer sammen og spesielt viktig er dette for sikkerhetssystemene som skal sikre personsikkerhet og verdisikring under en nødssituasjon eller nettutfall. D

 
 
 

Ta kontakt med oss for å diskutere hva vi kan bidra med i ditt prosjekt!