PTS CONSULT
 
 
 

Forprosjekt

 

Konsulteres i spørsmålene om ambisjonsnivå for videre ITB løsning i prosjektet og føringer for kommunikasjon mellom tekniske installasjoner.

Kontrollere at grensesnittene er riktig definert i de ulike
beskrivelse.

Kontrollere at relevante beskrivelser ivaretar behovet til de
integrerte tekniske løsningene.

Se på omfang og gjennomføring av nødvendige tester for
integrasjon og prøvedrift. Det innebefatter FAT, SAT,
systemtester og integrerte tester.

 

Anbud/tilbud og Kontrahering

Sørge for at prosjektspesifikke kommunikasjoner mellom tekniske entreprenører er bestemt i overordnet dokument.

Kan bistå i tilbudsfasen med hensyn på tekniske grensesnitt og bistå med anbefalinger.

 

Bygging

Kontrollere at nødvendig kommunikasjon mellom de tekniske entreprenørene blir ivaretatt. Gjerne igjennom faste ITB koordineringsmøter som fastsettes i fremdriftsplanen.

Bistår med å forankre milepæler for SAT og system/integrerte tester i fremdriftsplanen, samt ser til at disse blir utført og avvik notert og fulgt opp. Kan også lage tester om ønskelig.

 

Andre tjenester (ved etterspørsel)

FDV håndtering

Kvalitetssikring av prosjekteringsunderlag for tekniske fag opp imot kravspesifikasjoner fra byggherre

Kontroll av mekanisk ferdigstillelse