Illustrasjon: C.F. Møller

Illustrasjon: C.F. Møller

Nye Haraldsplass Sykehus

Prosjektet Nye Haraldsplass Sykehus er det nye sengebygget med akuttmottak på Haraldsplass Sykehus. Sengebygget består av tre tekniske etasjer, akuttmottak, fire etasjer med sengerom og en etasje for Helse Bergen med bland annet mamografisenter.

Asbjørn Morland var byggeleder ITB i prosjektet mens han var ansatt i Erstad & Lekven. Oppgavene bestod i å følge opp installasjoner for alarm, IKT, automasjon og dørmiljø og sørge for at grensesnittene mellom disse anleggene fungerte. Asbjørn utarbeidet testplaner for totaltestene og bygget ble testet grundig i senarioene "nettutfall og gjeninkobling", "utløst brannalarm og tilbakestilling", "romregulering" og adgangskontroll og innbrudd". Videre har Asbjørn fulgt opp lukking av avvik fra tester og prøvedrift med jevnlige prøvedriftsmøter med byggherre, bruker og entreprenører.